PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1

phuong thuc thanh toan chuan - astralcity
Phương thức thanh toán chuẩn

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2

 

phuong thuc thanh toan linh hoat - astralcity
Phương thức thanh toán linh hoạt

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH

phuong thuc thanh toan nhanh - astralcity

phuong thuc thanh toan nhanh - astralcity
Phương thức thanh toán nhanh

 

8Trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%40.0%
9Trong vòng 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%42.0%
10Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV10.0%52.0%
11Trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%55.0%
12Trong vòng 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%58.0%
13Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%61.0%
14Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%64.0%
15Trong vòng 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%67.0%
16Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%70.0%
17Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB25.0%95.0%Dự kiến Quý
2/2022
18Cấp GCN theo quy định của pháp luật.5.0%100.0%
TỔNG CỘNG100.0%
8Trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%40.0%
9Trong vòng 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%42.0%
10Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV10.0%52.0%
11Trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%55.0%
12Trong vòng 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%58.0%
13Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%61.0%
14Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%64.0%
15Trong vòng 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%67.0%
16Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%70.0%
17Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB25.0%95.0%Dự kiến Quý
2/2022
18Cấp GCN theo quy định của pháp luật.5.0%100.0%
TỔNG CỘNG100.0%

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:


1) Đối tượng áp dụng
:
– Áp dụng cho toàn bộ Khách hàng thực hiện Đăng ký nguyện vọng tìm hiểu
thông tin Bất động sản giao dịch thành công sản phẩm thuộc dự án Astral
City và hoàn tất thanh toán đủ 50.000.000 đồng/ 01 suất đăng ký nguyện
vọng tìm hiểu thông tin Bất động sản. Đồng thời tiến tới hoàn tất việc ký
Hợp đồng tư vấn và thực hiện thanh toán đủ 100% giá trị thanh toán đợt
01 theo quy định của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings.
– Khách hàng không chọn chương trình thanh toán chuẩn (Hỗ trợ lãi suất 0%
đến thời điểm bàn giao căn hộ) hoặc chương trình thanh toán vượt tiến độ.
2) Thời gian áp dụng:
– Chương trình có hiệu lực áp dụng kể từ ngày chính thức ra mắt dự án cho
đến khi có thông báo mới thay thế.


II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT:

ĐợtPHƯƠNG THỨC THANH TOÁNTIẾN ĐỘ
THANH
TOÁN
LŨY
TIẾN
GHI CHÚ
Đăng kýNgay khi ký Phiếu xác nhận50.000.000Đ
1Ngay khi ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV)15.0%15.0%
2Trong vòng 03 tháng kể từ ngày đến hạn ký HĐTV10.0%25.0%
3Trong vòng 05 tháng kể từ ngày đến hạn ký HĐTV5.0%30.0%
4Trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%32.0%
5Trong vòng 07 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%34.0%
6Trong vòng 08 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%36.0%
7Trong vòng 09 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%38.0%
8Trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%40.0%
9Trong vòng 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%42.0%
10Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV10.0%52.0%
11Trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%55.0%
12Trong vòng 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%58.0%
13Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%61.0%
14Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%64.0%
15Trong vòng 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%67.0%
16Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%70.0%
17Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB25.0%95.0%Dự kiến Quý
2/2022
18Cấp GCN theo quy định của pháp luật.5.0%100.0%
TỔNG CỘNG100.0%

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH

8Trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%40.0%
9Trong vòng 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%42.0%
10Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV10.0%52.0%
11Trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%55.0%
12Trong vòng 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%58.0%
13Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%61.0%
14Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%64.0%
15Trong vòng 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%67.0%
16Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%70.0%
17Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB25.0%95.0%Dự kiến Quý
2/2022
18Cấp GCN theo quy định của pháp luật.5.0%100.0%
TỔNG CỘNG100.0%
8Trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%40.0%
9Trong vòng 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV2.0%42.0%
10Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV10.0%52.0%
11Trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%55.0%
12Trong vòng 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%58.0%
13Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%61.0%
14Trong vòng 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%64.0%
15Trong vòng 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%67.0%
16Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV3.0%70.0%
17Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB25.0%95.0%Dự kiến Quý
2/2022
18Cấp GCN theo quy định của pháp luật.5.0%100.0%
TỔNG CỘNG100.0%

XEM THÊM: